Το πρόγραμμα ενεργειακής παρακολούθησης ΙΑΝΟΣ είναι το απόλυτο ευφυές σύστημα παρακολούθησης και διαχείρισης του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας του δήμου. Η χρήσ του συστήματος είναι απλή και συνάμα απίστευτα αναλυτική, προσφέροντας αναλύσεις για κάθε πιθανή επιθυμία του χρήστη.

Στην αρχική σελίδα εμφανίζεται μια ολοκληρωμένη εικόνα των ενεργών και ανενεργών συνδέσεων. Πληρωμές και κατανάλωση αναλύονται συγκριτικά ανα έτος και ανα μήνα.

Συγκριτική ανάλυση σε πίνακα ανα έτος για όλα τα σημαντικά μεγέθη της κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος της υπηρεσίας.

Αναλυτική κατάσταση των μεγεθών (κατανάλωση, κόστος, ανενεργές & ενεργές συνδέσεις) της κατανάλωσης ρεύματος σε μορφή συγκεντρωτικών πινάκων για άμεση σύγκριση και εποπτεία.

Η εφαρμογή διαθέτει μενού πλοήγησης για την εύκολη μετάβαση του χρήστη στις κατάλληλες πληροφορίες με λίγα κλικ.

Τα μενού είναι ομαδοποιημένα ανάλογα με τους τύπους εντολών που περιέχουν προσφέροντας μια ομαλή εμπειρία χρήσης.

Γενικές πληροφορίες

Η ομάδα εντολών αναφέρεται σε γενικές πληροφορίες που μας ενημερώνουν για τα βασικά στοιχεία του προγράμματος.

Προβολές για τους πολλαπλούς λογαριασμούς, τις κατηγορίες τιμολογίων, σύνολο παροχών (δήμου, πολλαπλού, τύπου τιμολογίου), παροχές που τιμολογούνται ανα μήνα και πληροφορίες κόστους των ανενεργών παροχών.

Υπάρχει δυνατότητα εμφάνισης της κάθε ανενεργής παροχής στον χάρτη για άμεση παρέμβαση.

Γρήγορη ενημέρωση

Παρουσίαση των στοιχείων του δήμου σε σύνολα ανά έτος ή μήνα. Δίνεται μια συνολική εικόνα της κατανάλωσης από πλευράς κόστους, εξέλιξης του αριθμού των μετρητών (ενεργών και μη) και παροχών ανα τύπο τιμολογίου.

Αρχείο λογαριασμών

Η ομάδα αυτή περιλαμβάνει λίστες εγγραφών ταξινομημένες ανά μήνα , ανά πολλαπλό , ανά τιμολόγιο και συνδυασμό αυτών. Ακόμη, παρουσιάζονται οι ανενεργές παροχές ανα τύπο τιμολογίου και ανά κατηγορία.

Σύνολα έτους

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα σύνολα ανα έτος και σε επίπεδο χρόνου και μήνα. Η πληροφορίες αφορούν κυρίως το πληρωτεό ποσό και το σύνολο του τρέχοντος λογαριασμού για κάθε τύπο τιμολογίου, αριθμό πολλαπλού  αναγράφοντας αναλυτικά τα στοιχεάι των λογαριασμών (Kwh, πάγια χρέωση, αξία ενέργειας, αξία ισχύος, κτλ).

Σύνολα ανά παροχή

Αύτη η ομάδα εντολών περιλαμβάνει εντολές οι οποίες κατατάσσουν το σύνολο κατανάλωσης πληρωμών κλπ ανά κατηγορία με τον τρόπο που θα επιλέξουμε εμείς .

Για το τρέχον έτος φαίνονται τα αποτελέσματα που είναι καταχωρημένα μέχρι την ημερομηνία αναζήτησης του αποτελέσματος.

Αναφορές

Αυτή η ομάδα εντολών αναφέρεται σε ειδικευμένες πληροφορίες που μας επιτρέπουν να ενημερωθούμε για παραμέτρους που μπορεί να μειώσουν το κόστος των λογαριασμών. Ακόμα, μπορούν να ελεγχθούν τυχόν λάθη και να διαπιστωθεί αν ο πάροχος ηλεκτρικής ενέργεια τηρεί τα συμφωνηθέντα.

Οι πληροφορίες εμφανίζονται για τα έτη που είναι ολοκληρωμένα για κάθε μια παροχή σαν σύνολα έτους με βάση τους λογαριασμούς .

Για έτη που δεν είναι ολοκληρωμένα οι πληροφορίες εμφανίζονται μέχρι τον μήνα που υπάρχουν εγγραφές σαν σύνολα.

Αναζήτηση

Με τις εντολές αυτές μπορούμε να έχουμε συγκεκριμένες πληροφορίες για ένα αριθμό παροχής η για έναν αριθμό μετρητή η ακόμη το σύνολο των λογαριασμών που κατατάσσονται σε έναν πολλαπλό λογαριασμό.

Οικονομικά δεδομένα

Παρουσίαση συγκεντρωτικών και αναλυτικών εγγραφών με το κόστος κάθε έτους ομαδοποιημένα ανα μήνα, τιμολόγιο, δημοτικό διαμέρισμα κτλ. Ακόμη, αναφέρονται τα κόστη και χρεώσεις δημοτικών τελών, εκτέλεσης εργασιών, ανενεργών παροχών και πάγιων χρεώσεων. Απευθύνεται στην οικονμική υπηρεσία του δήμου.

Θεματικές λίστες κόστους

Παρουσίαση αριθμού παροχών και πολλαπλών ανάλογα με τον τύπο των εγκαταστάσεων που ανήκουν (φωτισμός, αγροτικές γεωτρήσεις, αντλιοστάσια ύδρευσης, βιολογικοί καθαρισμοί, κτιριακές εγκαταστάσεις, αθλητικές εγκαταστάσεις κτλ)

Κόστος ανα κατηγορία

Συνολικά κόστη ανα έτος των καταναλώσεων του δήμου ανάλογα με τον τύπο παροχής. Απευθύνεται στην οικονομική υπηρεσία για την καλύτερη εποπτεία του κόστους αυτών των τιμολογίων.

Παρουσίαση όλων των μετρητών στο χάρτη για την πλήρη καταγραφή τους και την άμεση εύρεση της τοποθεσίας τους. Ιδιαίτερα χρήσιμο για την εύρεση ανενεργών παροχών και παροχών ΦΟΠ.